Vad menar företagen när de använder ordet ”flexibilitet”?

Henrik Hedman

Flexibilitet är ord som används allt mer inom jobben i Sverige. Flexibilitet kan vara bra för att få livet att gå ihop. Men när företagen använder ordet flexibel brukar det innebära att de ska kunna styra vår privata ekonomi genom att om de inte behöver vår, arbetarnas hjälp så vill de skicka hem oss utan lön.
Väldigt flexibelt, eller i alla fall från ett håll.

Detta är förödande framförallt för ungdomar då våra löner redan är låga, ta till exempel Installationsavtalet där en lärlingslön är under 14.000kr per månad. Som redan de kan betraktas som relativ fattigdom. Lägg sedan till som exempelvis allmän visstidsanställning som inte garanterar att man får ut denna redan för låga summa, eftersom man inte behöver jobba en hel månad då. Ändå säger näringslivet att de är för dyrt att anställa unga. Detta trots att de bara betalar halva de sociala avgifterna, 15,49% istället för 31,42%. Man säger också att man måste vara mer ”flexibla” med när man ska jobba. Ena dagen kanske du jobbar 12-16 och andra 7-19. Är väl flexibelt?

Många av oss vet inte om att vi lever i en relativ fattigdom eftersom vi ofta jämför oss med extrem fattiga förhållanden. Problemet är att vi inte direkt har någon gräns för när man är fattig. Men i min mening så är vi fattiga om vi inte klarar att leva ett dugligt liv på ens lön. Exempel så en som tjänar mellan 10 000kr – 15 000kr i storstäderna i Sverige kan ha svårt att flytta hemifrån, köpa bil och ha råd med utgifters som tillhör livet.
EU definierar allvarlig materiell fattigdom som att inte ha råd med en viss levnadsstandard. Den är fattig som inte kan betala för minst fyra av följande poster:

  • Oförutsedda utgifter
  • En veckas semester per år
  • En måltid med kött, kyckling eller fisk varannan dag
  • Tillräcklig uppvärmning av bostaden
  • Kapitalvaror som tvättmaskin, färg‑TV, telefon eller bil
    skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån)

Det finns ingen officiell definition av fattigdom i Sverige. Olika definitioner används, beroende på avsändare och syfte. Det så kallade existensminimum används som gräns för när man är berättigad till försörjningsstöd, i dagligt tal kallat socialbidrag. Försäkringskassan har en komplicerad uppsättning regler som används för att beräkna vilka som är berättigade till bostadsbidrag.

SCB definierar ”ekonomiskt utsatta hushåll” som de som inte klarar av de löpande utgifterna eller en plötslig oförutsedd utgift på 15 000 kronor som skall betalas inom 1 månad.

Vi måste tänka efter extra noga när vi hör olika ord som t.ex. flexibelt från företagsvärlden och politiker vad innebörden är och vem det egentligen gynnar.
Så, tycker ni att vi ungdomar har de bra i Sverige? Eller ska vi bli ännu billigare och flexibla

Text: Henrik Hedman, publicerat av Unga Elektriker