Precis som med öl så är 2,8 % procent för lågt.

hyfsad

En LO-samordning är klar och de gemensamma kraven presenterades förra veckan.  LO:s styrelse som representerar 14 fackförbund som totalt organiserar 1 500 000 arbetare var äntligen överens. Frågorna man blev överens om var bl.a. 2,8% i löneanspråk och för de som tjänar mindre än 24 000 kr, 672 kr i löneförhöjning. En annan viktig fråga var att LO ska ta upp förhandlingarna kring avtalspensionen. Där vill man till skillnad från idag då den först börjar betalas in från och med att du fyller 25 år så ska den ska betalas in från första arbetade timme.

Att en LO-samordning blir av är något väldigt positivt av olika anledningar. Vi behöver bara backa till senaste avtalsrörelsen för att se resultatet av hur det går när vi inte samarbetar. Fackförbunden ägnade mer tid på att kritisera varandra om vad som var rätt och fel. Arbetsgivarorganisationerna med Svenskt Näringsliv i spetsen kunde inte mått bättre utan stod och log. De om några tjänar på att vi arbetare är splittrade. 6F gjorde en egen samordning som hårt kritiserades av bl.a. IF Metall och pajkastningen var igång.

I år fanns det inget annat val än en samordning och vi i Unga Elektriker är glada att fackförbunden kunde ta sitt ansvar och bli överens. Nu har vi en låglönesatsning som kommer lyfta mer än 50% av de kvinnodominerade yrkena inom LO som har halkat efter rejält lönemässigt. Lägsta lönerna i Installationsavtalet skulle också få sig en bättre ökning vilket skulle gynna många yngre elektriker, kanske främst våra lärlingar.

Vad tycker då näringslivet om dessa krav? Det dröjde inte länge innan Peter Jepsson från Svenskt Näringsliv var ute och kritiserade. ”Löneanspråken är för höga” och ”de kommer kosta tillväxt och jobb i näringslivet” var hans svar. Handen på hjärtat så var de rätt väntat, oavsett om kravet hade varit 1% eller 10% så har de alltid varit ute efter att hålla tillbaka arbetarnas löner. Vi har en högkonjunktur och en inflation som är snudd på minus och vi är enormt långt bort från riksbankens inflationsmål på 2%.

Näringslivet får sluta hävda att sänkta löner och höjda bidrag till företagen leder till fler jobb, för de gör det inte. Efterfrågan styr, det har den alltid gjort. Absolut kan man skapa en efterfrågan genom att subventioner vissa branscher men då ser i alla fall vi hellre att man anställer fler personer till välfärden än att vi ger personer i Danderyd halva priser på sin swimmingpool.

En sak vi kan hålla med Peter Jepsson om är att ”avtalskraven inte är i takt med verkligheten”, som han själv sa. Vi i Unga Elektriker är inte heller nöjda. Vi välkomnar en låglönesatsning men 2,8% är på tok för lågt. Ska vi någonsin minska klyftorna och ta igen de vi avstått i löneutrymme i årtionden så krävs det högre löneökningar. Att vi har en högkonjunktur i landet och en inflation som behöver komma igång talar bara till arbetarnas fördel.

Läser man SEB:s konjunkturprognos så skriver storbanken ” Svenska tillväxtutsikter är fortsatt goda tack vare rekordnivåer för bostadsbyggandet, hög offentlig konsumtion samt en stark arbetsmarknad” och menar längre fram i prognosen att vad vi ser från 2016 samt prognosen för 2017 talar för något som kallas dämpade löneökningar. Löneökningarna är alltså mindre än vad de naturligt borde vara, något som också kommer bidra fortsatt till att riksbanken inte når sitt inflationsmål, menar storbanken.

Att arbetsköparna lättvilligt skulle gå med på våra krav är såklart inget vi tror. Frågan är hur mycket är dem beredda att betala för fredsplikt? En sak är i alla fall säkert, så länge vi arbetare är eniga så har vi alltid större chans mot näringslivet. Vi är beredda att gå ut i strejk för att hjälpa alla fackförbund som stöter på patrull från arbetsgivarorganisationer som inte vill gå med på dessa krav. Är du beredd att göra det?

#JagArRedo #avtal17 #HyfsatHögLägstaNivå

/Unga Elektriker