Nytt avtal för installationselektriker tecknat

Nytt Installationsavtal

Nu ÄNTLIGEN är ett nytt kollektivavtal tecknat, Installationsavtalet som reglerar villkoren för dryga 20 000 elektriker i Sverige. Ett kollektivavtal som tecknas mellan Svenska Elektrikerförbundet, SEF och motparten Elektriska Installatörsorganisationen, Eio.

Avtalet löpte ut den 31a mars i år och sedan dess har informationen kring vad som händer varit bristfällig. Från Elektrikernas sida, säkert strategiskt då man inte vill riskera något vid förhandlingsbordet. Självklart har vi som alla andra elektriker undrat vad är det som händer. Vi har fått se flera förbund teckna avtal och andra gått ut i strejk.

Nu är detta väldigt färskt men vad de nya avtalet som löper på 13 månader kommer reglera i korta drag är;

* 2,4% löneökning
* Förstärkta förhandlings- och vetoregler för facket. Bland annat införs en möjligt att avbryta en pågående entreprenad
* Rättvisare ackordsfördelning vid inlåning av personal
* 40h kommer kunna sparas i tidsbanken till nästkommande period som förflyttas till 1a april och alla som arbetat kommer få arbetstidsförkortning oavsett om man jobbat kortare än 6 månader men då proportionerligt till anställd tid
* Begränsad rätt till betald ledighet vid remiss till läkare
* (På prov) Införa möjligheter att visstidsanställa lärlingar
*Parterna har träffat en principöverenskommelse om nya regler för dagliga resor. Reglerna ska utvärderas under avtalsperioden och därefter ska parterna överväga att införa dessa i avtalet
*Möjlighet för företag och arbetstagare att arbeta på rotation införs vid arbeten som kräver övernattning, godkännande krävs av varje enskild arbetare
*Avtalet löper till den 30 april 2017

Det är svårt att komma med exakta besked om hur de nya skrivelserna ska tolkas utan där får vi nog vänta till mer information kommer.

Unga Elektriker är nöjda över att vi lyckas spräcka de så kallade ”märket” på 2,2% där industrifacken fast vidhållit att dem ska bestämma lönesättning trots att LO-samordningen sprack. Ett märke som totalt misslyckat att minska klyftorna i samhället. Skrivelserna om den personliga integriteten samt fackligt veto och rättvisare ackordsfördelning vid inlåning ser vi väldigt positivt till.

Det vi ser väldigt negativt på är dels att man begränsar rätten för sjuka att få betald ledighet vid remiss till läkare, då alla kanske inte har råd att ta obetald ledighet vid sådana tillfällen. Speciellt inte om man är sjuk ofta eller kanske har barn att försörja.

Det vi ser riktigt allvarligt på är att man infört sämre anställningsvillkor för lärlingar om dock på prov till 31 mars 2018 samt möjlighet för parterna att säga upp överenskommelsen i oktober 2017. Ska tilläggas att denna skrivelse bara kommer gälla företag som normalt inte anställer lärlingar, det vill säga företag med mindre än 12 anställda.

Är verkligen detta vägen att gå för att få företagen att ta ansvar att anställa fler lärlingar? Företagen får redan idag bidrag av olika slag. YA-anställning samt halverade sociala avgifter för personer under 25 år. En lärling har en ingångslön på dryga 13 500 kr. Ändå tar företagen inte ansvar att anställa framtidens elektriker. Vi är rädda för att visstidsanställningar kommer missbrukas och lärlingar utnyttjas. Lärlingar som är den mest utsatta gruppen i branschen. De har oftast väldigt lite kunskap om sina rättigheter/skyldigheter, tjänar dåligt och nu kommer de kanske inte våga säga ifrån när de exempelvis är dålig arbetsmiljö eller liknande eftersom de inte vill vara besvärliga och riskera missa chansen att få förlängd anställning.

De finns inga problem att idag anställa lärlingarna på tillsvidare och har man inga jobb om låt oss säga 6 månader så är de arbetsbrist som gäller. Missköter man sig så blir de uppsägning p.g.a. personliga själ. Precis som de är för alla andra i branschen. Men nu ska de unga få de sämre och SKÄMS ELEKTRIKERFÖRBUNDET som gick med på detta krav från Eio, vi hade varit beredda att gå ut i strejk för denna fråga.
Det är inte värt att spräcka märket på bekostnad av de unga och sjuka.

Men nu tar vi nya tag. Byggnads och Målarna är under attack från sina respektive arbetsgivarorganisationer. Vi i Unga Elektriker uppmanar Elektrikerförbundet att vidta sympatiåtgärder så vi kan stötta dem i deras kamp om schyssta villkor! Elektrikerförbundet har även andra avtal som inte är tecknade så som Kraftverksavtalet. Där hoppas vi ta strid för samma löneökningar men utan försämringar.

Upp till kamp kamrater!
Vi stödjer Målarna och Byggnads.

#JagArRedo #backastrejken
/
Unga Elektriker