Frågor till Eio

EIO1

Hej alla ni som följer oss!

Som ni alla säkert redan vet så har Unga Elektriker varit och träffat Eio, nu nyligen.
Elektriska Installatörsorganisationen, Eio, är arbetsgivarorganisationen på Installationsavtalets sida. Det är dem tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet som tecknar kollektivavtalet som berör nästan 27 000 elektriker. Eio kontaktade oss för ett tag sedan och ville boka in en träff. Om det var för att kunna svartlista oss eller för att de var intresserade av att veta hur Unga Elektriker ser på saker och ting vet vi ej.

Det vart riktigt bra diskussioner om allt från arbetsmiljö, avtalsrörelse, och utbildning.
Dagarna innan träffen gick unga elektriker ut på sociala medier och uppmanade er följare att skriva frågor som ni ville ställa till Eio. Det kom in massvis med frågor som vi tog med oss till träffen. Vi lovade att återkomma med svaren och dem kan ni läsa här nedan.

Det ska sägas några saker om frågorna. Eftersom de kom in så många och flera handlade om samma saker så slog vi ihop frågorna som i princip handlade om samma sak. Sedan formulerade om dem så bli inte ledsen om din inskickade fråga inte står med ordagrant. Eftersom de blev mycket diskussion så var det inte jättelätt för oss att hinna anteckna precis allt som sades. Det ska också tilläggas att samtliga frågor och svar skickades till Eio så vi var överens om vad som sagts och inte. Här kommer samtliga frågor och svar kategoriserade;

Avtal:

Hur ställer ni er till en förkortad arbetstid?
Eio tycker inte att för mycket arbetstidsförkortning är bra då branschen lever på antal debiterade timmar. Deras medlemsföretag får bara betalt av beställaren om de anställda är på arbetsplatsen och producerar.

Det ser ljust ut för branschen och bättre väntas det bli. Nybyggnationerna har bland annat ökat med ca 50 %. Tycker ni att de anställda ska få ta en större del av de ökade vinsterna?
Det finns ingen direkt koppling mellan ökad volym och ökad vinst och det ska finnas frihet att bestämma lönesättningen som har samband med vinsten. Företagen och de anställda ska gemensamt kunna komma överens om vilket system som ska gälla på arbetet, ackord, uppgjort eller annat.

Kommer ni driva frågan om sämre anställningsvillkor för unga i denna avtalsrörelse i år igen?
Instegsjobb kan vara en bra idé med en tidsbegränsad anställning till en början för att få in en fot på arbetsmarknaden. Detta ska vara i en övergångsperiod då tillsvidareanställning ska vara det självklara målet, visstidsanställningar ska inte staplas på varandra som sker i andra branscher.

Ni vill att ”enklare” arbetsmoment ej ska vara behörighetskrävande, ser ni inte risken med att era medlemmar skulle tappa arbeten? (Eftersom byggherren inte behöver lägga ut dessa ”enklare” arbetsmoment längre på en elfirma som ska göra vinst, utan kan själva utföra momenten, exempelvis sätta kabelstege som Jan Siezing själv tyckte skulle vara ett moment som man inte behöver behörighet eller elektrikerutbildning för att göra.
Det saknas elektriker i branschen och detta måste lösas. Eio vill att allt arbete som kan vara farligt ska vara behörighetskrävande och annat arbete ska kunna utföras av en person utan behörighet. Det som inte påverkar elsäkerheten ska inte vara behörighetskrävande.

Vad ser ni för positivt med individuell lönesättning?
Man kan premiera de personer som gör ett bra arbete.

Ser ni någon fara med individuell lönesättning? (menar då att fackligt förtroendevalda får lägre löner)
Ser ingen risk för detta. Det finns kriterier som företagen ska följa. De anställda ska primernas efter hur utvecklingen har gått enligt uppgjorda mål som satts upp tillsammans med chef.

Ni vill att den enskilde ska i så stor utsträckning som möjligt ska förhandla löner/anställningsvillkor själv, ser ni inte en risk för att chefer utnyttjar personer? Exempelvis lärlingar, unga och annat folk som kanske inte alltid är så pålästa eller vågar säga ifrån.
Eio tycker om dagens system med att fackligt förtroendevald förhandlar för medlemmarna.

Ni pratar ofta om ”moderna avtal”, hur ser ni på att ta bort den äldsta paragrafen i avtalet? (Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet)
Nej! Den hänger ihop med äganderätten. Företagarna måste ha ett inflytande i sin egen verksamhet då det är förknippat med många risker att driva företag. Det är samtidigt viktigt att man har ett bra samförstånd mellan arbetsgivare och anställda på företaget.

Vad tycker ni om otrygga anställningar?
Det finns funktioner med att ha andra anställningsformer än tillsvidareanställning, andra anställningar ska vara ett komplement men tillsvidareanställning ska vara normen.

Vad tycker ni om bemanningsföretag?
Branschen är i behov av bemanningsföretag då det kan finnas behov av att täcka tillfälliga arbetstoppar under vissa perioder.

Utbildning/Lärlingar:

Varför anställer era medlemsföretag så få lärlingar med tanke på att elbranschen står inför stora pensionsavgångar?
Vi utbildar för många som inte når upp till företagens kompetenskrav. Branschen behöver fler med både teknisk och social kompetens. Ett annat problem är att företagen inte vågar ge sig in i det åtagande som att anställa en lärling innebär. En lösning för dessa företag är att öppna upp för visstidsanställningar och andra anställningsformer. Kan vara en lösning att öppna upp branschen för ”enklare” arbeten för personer som står utanför arbetsmarknaden med en el utbildning kan få.

Hur ser Eios närvaro kring högstadiet, gymnasiet, yrkeshögskolan ut? Skolinformation, programråd, etc.
Eio tvingar inga företag att vara med på programråd utan uppmanar sin medlemmar att gå dit för att kunna påverka utbildningen och kunna få ut så bra lärlingar som möjligt. Det är ett utmärkt verktyg för företagen att öka kompetensen på eleverna.

Skulle ni kunna tänka att hela bilaga 1 (utbildningsavtalet) i Installationsavtalet blir lag och på så sätt gäller alla elföretag oavsett om de har Installationsavtalet eller ej.
Ser fördelen med att alla som jobbar med behörighetskrävande arbete jobbar under samma regelverk. Bra att det sköts på nationell nivå via myndigheter och inte mellan parterna. Det leder till en rättvis konkurrens då samma regler gäller för alla.

Skulle ni kunna tänka er att man ställer krav på utbildning på personer som startar elföretag eftersom att det finns krav på att elektriker ska ha utbildning?
Eio vill inte ställa några krav men erbjuder en kort introduktionskurs för nya medlemsföretag där man går igenom kollektivavtal, vart man ska vända sig, etc. Det krävs en annan typ av kompetens för att driva företag än att vara elektriker men en gymnasial utbildning är inget Eio tror på.

Svenska modellen:

Hur får vi fler företag att teckna kollektivavtal (Installationsavtalet)?
Vi måste visa fördelarna med kollektivavtalet. Att det är en fördel som underlättar produktionen och inte hämmar den. Det ligger i Eios intresse att företagen konkurrerar på samma villkor.

Är kollektivavtal någonting bra? Borde de omfatta alla likt Norge?
• Eio vill inte se kollektivavtal som lag utan ska vara frivilligt.

Hur arbetar EIO med att få bort oseriösa aktörer på marknaden?
Eio står inte bakom oseriösa företag. Eio har dock tagit in utlänska företag som medlemmar för att försöka få ordning på marknaden.

Väldigt många elföretag saknar kollektivavtal, arbetar ni aktivt för att minska den siffran?
Måste visa att det är attraktivt att ha ett kollektivavtal på företaget.

Tycker ni som organisation att alla elföretag ska ha kollektivavtal?
Ja, det är bra för branschen.

Hur ser ni på att era medlemmar blir utkonkurrerade av företag som inte följer svenska kollektivavtal?
Eio ser det som något positivt att företagen har kollektivavtal, Eio har en affärsidé som går ut på att sälja kollektivavtal men det ska vara attraktivt. EU medlemskapet har tillfört vissa problem då den fria konkurrensen har ökat. Eio måste visa att svenska kollektivavtal är en bra lösning som fungerar på den svenska arbetsmarknaden.

Tycker ni det är bra att de anställda är medlemmar i facket?
Ja, SEF behöver ha en legitimitet för att kunna förhandla fram kollektivavtal.

Hur ser ni på att ta fram en lista med godkända underentreprenörer likt Kraftversavtalet?
Ingen uppfattning i frågan.

Arbetsmiljö:

Vad gör EIO (aktivt) för att få in fler minoriteter i branschen (t ex kvinnor, utrikesfödda, etc)?
Eio försöker i allt de gör att tänka på representationen, i utbildningsmaterial, profilmaterial, etc. De försöker i största möjligheter visa på hur brett yrket och hur många olika moment som finns. En elektriker jobbar inte enbart med att dra kabel på ett bygge utan yrket innefattar så mycket mer.

Hur arbetar ni med frågor kring värdegrund, antidiskriminering, främlingsfientlighet och jämställdhet mot era medlemsföretag?
Eio har drivit ett projekt för chefer där mångfald tas upp. Man har mycket information kring lagar och letar efter olika möjligheter att komma åt machokulturen som ofta råder på arbetsplatserna. Jobbar mycket med att sprida goda exempel och att förklara att en mångfald på företaget ökar vinsterna vilket företagen självklart är intresserade av.

Hur arbetar ni för att fler ska våga ta på sig rollen som skyddsombud?
Informerar sina medlemmar om fördelarna med skyddsombud, att de är till för att hjälpa företagen och inte stjälpa dem.

Gör ni som organisation några skyddsronder? Om Ja, hur många? Om nej, tycker ni det är rättvist att Elektrikerförbundet är den enda parten som gör det?
Eio arbetar inte för att kontrollera sina medlemmar men jobbar gärna ihop med SEF och informerar om lagar och regler gällande arbetsmiljö. Eio brinner för arbetsmiljö, dessa frågor är uppe på varje styrelsemöte och drivs framförallt av de stora företagen som har insett vikten av ett bra arbetsmiljöarbete, detta sipprar sedan ner i resten av branschen. Så på sikt så kommer förhoppningsvis arbetsmiljön att vara på en bättre nivå än idag.

Hur skulle ni se på om ett av era medlemsföretag skulle avlägsna ett skyddsombud från arbetsplatsen på grund av sitt uppdrag?
Eio ser detta som ett allvarligt fel. Detta strider både mot lagar, avtal och föreningsrätten. Eio jobbar mycket med sina företag att faktiskt begära mer tid från beställarna utifall att arbeten inte kan utföras i tid eller på ett säkert sätt.

Medlemsföretag:

Håller ni utbildningar för era medlemmar i Installationsavtalet/arbetslagar? Om ja, hur många av era medlemmar går dessa?
Ja, Eio håller utbildningar men har ingen uppfattning av hur många som deltar på dessa. Håller även företagsutbildningar.

Hur ökar vi företagens intresse av att mäta jobb på ackord?
Vi måste hitta system som båda vinner på, ackordssystemet idag är lite föråldrat och man bör titta efter andra system.

Vad tycker ni om fackligt arbete? Att företag har klubbstyrelse, skyddsombud, försäkringsansvarig, lärlingsombud osv.
Lokalt fackligt arbete är bra. Fler beslut bör tas ute på lokal nivå, mycket kan lösas ute på lokalt och ute på arbetsplatserna.

Övrigt:

Hur ser ni på Sverigedemokraterna?
Det är en politisk organisation och Eio är opolitiska. Tyvärr ser vi att dom ökar. Eio jobbar för mångfald och detta är inget Sverigedemokraterna driver. Eio har arbetat med validering i många år som ett sätt att jobba för att välkomna nya medborgare.