Elektrikerförbundet utser Centralt Ungdomsansvarig

Under förbundsmötet 2014 så utsåg Svenska Elektrikerförbundet Joel Larsson till organisationens första centrala ungdomsansvarig.
Det blev en lång kamp för de unga inom förbundet innan beslutet äntligen blev taget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Linda Håkansson

Joel Larsson
Centralt Ungdomsansvarig inom Elektrikerförbundet