Avtalsrörelsen – So it begins!

Avtalsrörels so it begin

Nu har Elektrikerna och Eio skiftat avtalsförslag på Installationsavtalet. Vad är bra, vad är dåligt ur en ung elektrikers perspektiv? Vi reder ut såklart! Parterna har olika infallsvinklar i denna avtalsrörelse, hur man ser på det ekonomiska läget och hur man kommer till reda med de problem och utmaningarna branschen står inför.
Elektrikerförbundet ser precis som vi andra att det går bra för Sverige just nu och vi har en rekordlåg arbetslöshet för elektriker samt att de byggs som aldrig för. Arbetsgivarna, Eio, vill såklart att vi ska vara återhållsamma i våra krav så de ser lite mer dystert på allt.

Vad vill då respektive part?
Läser man Elektriska Installatörsorganisationens så ser man fina mantran som: ”trygga jobb”, ”vi behöver fler medarbetare”, ”skapa än mer ordning och reda”, ”attraktiva kollektivavtal” ”öka flexibiliteten”. Allting låter och ser väldigt bra ut men vad säger deras förslag rent konkret?

 •  Inför provanställning på samtliga elektriker
 •  Möjlighet att visstidsanställa alla lärlingar
 •  40h/arbetsvecka ska vara ett snitt räknat på 6 månader
 •  Förläggning av ordinarie arbetstid ska utökas till mellan kl 6.00-19.00
 •  Lärlingar ska bilda en egen turordningskrets
 •  Restid endast från hemmet
 •  Individualisera lönerna mer
 •  Följa industrins ”märke”

Utöver det vill de ha mer förhandling mellan den enskilde och företaget. Exempelvis vid förskjuten arbetstid, nattarbete. Man vill även tillsätta en del arbetsgrupper och fortsätta i de som finns.

Vi i Unga Elektriker ser problematiskt på arbetsgivarnas förslag. Vi ser hur förslagen skulle slå mot de som är svagast i branschen, oftast ungdomar. Att en 19 årig kille eller tjej ska våga säga ifrån vid missförhållanden på arbetsplatsen kommer inte hända om den har en otrygg anställning. Oron om att inte få förlängt kommer vara större. Att en nybliven mamma eller pappa ska kunna pyssla ihop livet när vi helt plötsligt ska snitta 40h i veckan är också en omöjlighet. Du kanske får jobba 60h ena veckan helt utan extra betalt bara för att du jobbar 20h nästa vecka.

Som anställd är du ALLTID i en beroendeställning till din arbetsgivare. Därför slår Eios förslag än hårdare. De tror att sämre anställningsvillkor är lösningen på alla problem. Det stämmer inte. En tillsvidare anställning kan alltid brytas vid arbetsbrist eller om du missköter dig. Skillnaden mot en provanställning eller en förlängning av en visstidsanställning är att arbetsgivaren GODTYCKLIGT själv inte bestämmer.


För att avsluta med lite hopp och en glad känsla så kommer här Elektrikernas avtalsförslag som till skillnad mot arbetsgivarnas förslag är tidsenliga och inte hämtat från tidigt 1900-tal.
Elektrikerna vill:

 • 2,8% löneökning, lägst 672 kr för de som tjänar under 24 000kr/mån
 •  Extra avsättningar till pensionen
 •  förbättra ackordet
 •  utökat skydd vid graviditetspenning
 •  Säkrare företagsbilar
 •  Få ner övertiden
 •  Höjda ersättningar för beredskap
 •  Semestertillägget ska kunna omvandlas till semesterdagar
 •  Sambo ska införs som nära anhörig i permissionsreglerna
 • Tillsätta en grupp kring kompetensutvecklingen

Dessa förslag ser vi i Unga Elektriker bra på. Det går bra för branschen, företagen blommar. Vi arbetare måste få ta del av det.

Det är en tuffare arbetsmarknad nu. Arbetsmiljön är sämre och det blir allt svårare att förena arbetsliv med fritid. Väldigt få elektriker orkar inte heller jobba till pensionsåldern. Att då kräva dessa försämringar som arbetsgivarna vill ha är motsägelsefullt. Att tro att sämre anställningsvillkor leder till fler jobb eller att snittarbetstider gör det lättare att planera livet är enligt oss helt fel. Vi behöver locka till oss fler arbetare, framförallt tjejer och då gäller det att ha schyssta villkor.

Om Eio står fast vid sina förslag så kommer Unga Elektriker vara redo att ta fighten och vi uppmanar alla elektriker att göra så med. Ska vi ha chans att mota arbetsgivarnas förslag gäller det att vi är många och enade. Är inte kollegan medlem, ta snacket och förklara varför vi måste vara många medlemmar för annars vinner arbetsgivarna.
Tillsammans är vi starka! #JagArRedo

För att läsa Elektrikernas krav i sin helhet, klicka här för Eios klicka här
/
Unga Elektriker