Arbetsmiljöarbetet måste trappas upp!

Skyddsombud

Inskickat av en av våra följare. Väldigt bra skrivet på temat arbetsmiljö // Unga Elektriker

Arbetsmiljöarbetet har under flertalet år varit eftersatt, främst genom minskade resurser till arbetsmiljöverket men även försämringar i lagen.

Nu när vi haft en röd/grön regering i snart tre år har vi sett förbättringar. Det tidigare nedlagda Arbetslivsinstitutet, som forskar kring arbetsmiljö, har återupprättats. Vi har fått en ny AFSs (AFS=arbetsmiljöverkets författningssamling), Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Kanske viktigast är de extra resurserna arbetsmiljöverket har fått. Från att ha haft kraftiga nedskärningar har de nu börjat anställa fler inspektörer.

Arbetsmiljöarbetet går framåt, men vet ni vad? Inte i tillräcklig fart. Bara i år har 35 stycken dött på arbetet. Värsta månaden var augusti då åtta stycken arbetare fick sätta livet till. Hur många som dött utanför arbetsplatsen av arbetsrelaterade sjukdomar såsom, kol, asbest och så vidare är svårare att få fram men vi kan bara förutsätta att siffran är betydligt högre då.
Den yngsta personen som fick sätta livet till är en 19-årig kille som arbetade som djurvårdare och äldst var en 85-årig man som var taxiförare. Oavsett vem man är så förtjänar ingen att dö på sitt arbete. ”Vi arbetar för att leva, inte leva för att arbete” är ett passande uttryck.

Såklart jag inte tror att någon arbetsgivare eller annan person vill att någon ska dö på arbetet men genom att inte prioritera arbetsmiljöarbetet och motarbeta skyddsombuden så börjar man ju fundera ibland.
Arbetsmiljöarbetet har gått framåt men det kräv ytterligare satsningar. Både genom mer resurser till arbetsmiljöverket men även se över lagstiftningen som den ser ut idag. För en bra arbetsmiljö så krävs båda. Fler skyddsombud med utbildning, fler inspektörer på Arbetsmiljöverket, förändrad lagstiftning (så företag inte kan stänga ute de regionala skyddsombuden på facken bara för att de har skyddskommitté). Det viktigast av allt är dock företagen, som måste börja ta sitt ansvar när det kommer till arbetsmiljöarbetet.

Som anställd på ett företag har alltid arbetsgivaren yttersta ansvaret för dig och dina kollegors arbetsmiljö. En del företag ser arbetsmiljö som ett område att spara in pengar på men då ser de inte vad kostnaderna för ökade sjukskrivningar och uteblivna faktureringstimmar kostar företaget. Bra arbetsmiljö lönar sig alltid! De anställda mår bra och producerar bättre. Företaget får ett bra rykte om att de prioriterar arbetsmiljö och bryr sig om sina anställda. De anses seriösa, och inte jobbiga, som vissa företag tycker.

Till företagets hjälp har ni utbildade proffs, oss skyddsombud. Vi kan arbetsmiljö och vi vill mer än gärna hjälpa till. Sluta se oss som en belastning och se oss hellre som den tillgång vi är. Vi skyddsombud är trots allt utsedda av våra kollegor för att vi har ett förtroende om att företräda dem i arbetet kring bättre arbetsmiljö. Vi behöver fler skyddsombud där ute och då måste vi se till att hjälpa dem när de är jobbigt och utbilda dem så de har kunskapen.

Tillsammans kan vi få till en förändring där minskade olyckor och dödsfall är målet och medel är bättre arbetsmiljö genom samverkan.

/
Claes, skyddsombud i Elbranschen